Logotyp på utskrifter

Närverket

Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00543
Projektägare
Föreningen Furuboda
Projektnummer
2015/00744
Planerat antal deltagare
120
Projektperiod
2016-01-04-2017-12-31
Total projektbudget
12 521 429 kr
Beviljat ESF-stöd
8 351 657 kr
Kontaktperson
Erik Lindell
E-post
erik.lindell@furuboda.se

Sammanfattning

Närverket är ett projekt för att förebygga avhopp från skola och att trygga en återgång till ordinarie utbildning om avhopp redan skett. Genom en trygg miljö och professionell personal ges deltagarna individanpassat stöd för att klara studier, formulera framtidsmål och hitta en bra balans mellan vardagens krav och fasta rutiner.