Logotyp på utskrifter

Moving On

Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Utlysning
2015/00477
Projektägare
Halmstads kommun/Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
Projektnummer
2015/00862
Planerat antal deltagare
300
Projektperiod
2016-05-01-2019-04-30
Total projektbudget
17 648 092 kr
Beviljat ESF-stöd
8 259 163 kr
Kontaktperson
Marina zivojinovic
E-post
marina.zivojinovic@halmstad.se

Sammanfattning

Projekt Moving On syftar till att ungdomar i åldern 15-24 år som står långt ifrån arbetsmarknaden och som bor i socialt utsatta områden i Halmstad ska komma vidare till studier, arbete eller närmare arbetsmarknaden. Forskning och empiriskt arbete visar att många av dessa unga lever i ett utanförskap i det svenska samhället, de har ingen gymnasieutbildning, mår psykiskt dåligt, lever i fattigdom m m. Många unga upplever en hopplöshet och har förlorat sin framtidstro. Risk finns även för många att fastna i missbruk och/eller kriminalitet.
Projekt Moving On kommer därför att göra en kraftsamling kring dessa unga och samverkan kommer att ske med både offentliga och privata aktörer. Arbetsmetoden kommer att präglas av ett holistiskt synsätt där ett multikompetent team bestående av många olika kompetenser kommer att arbeta med ungdomarna. Till detta team kopplas även tre spår/insatsområden: Hälsospår, Samhällsetableringsspår och Näringslivsspår. Dessa skall i huvudsak möta identifierade problem hos målgruppen utifrån aspekterna dåligt psykiskt mående, risk för utanförskap och i vissa fall kriminalitet, ökad demokratisk delaktighet samt verka för att öka ungas nätverk och kontakter med näringslivet. Förutom att ungdomarna skall komma vidare till studier, arbete eller på annat sätt öka sina chanser på arbetsmarknaden är även målet att de genom deltagande i projektet skall förbättra sin hälsa, få större förståelse för samhället och sina möjligheter att påverka sin framtid och göra positiva livsval.