Logotyp på utskrifter

Motorbranschcollege

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2016/00683
Projektägare
Motorbranschcollege
Projektnummer
2017/00202
Planerat antal deltagare
2
Projektperiod
2017-06-15-2019-01-14
Total projektbudget
2 016 012 kr
Beviljat ESF-stöd
2 016 012 kr
Kontaktperson
Jonas Hehrne
E-post
jonas.hehrne@transportforetagen.se

Sammanfattning

Projektet har som övergripande mål att skapa långsiktiga regionala stödstrukturer i syfte att stärka utbildningskvaliteten inom de fordonstekniska gymnasieutbildningarna och stärka anställningsbarheten. Detta vill MYN göra genom att anställa en projektmedarbetare som har till ansvar att stödja det regionala utvecklingsarbetet med certifiering till Motorbranschcollege. Horisontellt över hela projektet ska MYN också arbeta för att intressenter och målgrupper utsätts för ett förändringstryck gällande jämställdhet, mångfald och tillgänglighet samt att bidra till att förstärka att de fordonstekniska gymnasieutbildningarna är relevanta för arbetsmarknadens behov.