Logotyp på utskrifter

Motivation leder till framgång

Programområde
2.2 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2016/00728
Projektägare
Kommunförbundet Kalmar län
Projektnummer
2017/00159
Planerat antal deltagare
330
Projektperiod
2017-09-01-2020-08-31
Total projektbudget
29 458 231 kr
Beviljat ESF-stöd
22 090 164 kr
Kontaktperson
Peo Fahlström
E-post
per-olof.fahlstrom@kfkl.se

Sammanfattning

Projektet kommer att med erfarenhet ifrån Plug In arbeta vidare med motiverande och coachande insatser till målgruppen - elever som är i riskzonen att inte klara sin gymnasiebehörighet eller riskerar att avsluta gymnasiet utan gymnasieexamen eller avgångsbetyg. Att hitta metoder för att individuellt möta eleven utifrån elevens behov. Insatserna kan innefatta coachning, motiverande samtal, att strukturera och planera, att vara en stödperson i olika sammanhang.