Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Möten i Mångfald

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Utlysning
2016/00713
Projektägare
Medlefors folkhögskola
Projektnummer
2017/00029
Planerat antal deltagare
530
Projektperiod
2017-04-03-2019-09-30
Total projektbudget
4 302 721 kr
Beviljat ESF-stöd
3 208 926 kr
Kontaktperson
Linda Carstedt
E-post
linda.carstedt@medlefors.se

Sammanfattning

Med projektet Möten i Mångfald vill Medlefors folkhögskola och Arbetsförmedlingen, i samverkan med flera aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor, utveckla och stärka så kallad mjuk kompetens hos medarbetare som i sitt uppdrag möter asylsökande, ensamkommande barn och utrikesfödda med särskilda behov inom Skellefteå och Norsjö kommuner. Mjuk kompetens innebär för oss värdegrundsarbete, mångfaldsfrågor, jämställdhet, anti-diskriminering, tillgänglighet, kulturella skillnader, samtalsmetodik och situationsanpassat bemötande. Vi tror att utvecklande av så kallad mjuk kompetens kan stärka målgruppens ställning på arbetsmarknaden samt organisationen inifrån, vilket ger en ökad yrkestrygghet för medarbetarna, en mer hälsosam arbetsplats och ett hållbart arbetsliv.

Utvärderingsrapport:

Möten i Mångfald 2017/00029