Logotyp på utskrifter

Möten i Mångfald

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Utlysning
2016/00713
Projektägare
Medlefors folkhögskola
Projektnummer
2017/00029
Planerat antal deltagare
125
Projektperiod
2017-04-03-2019-09-30
Total projektbudget
5 224 099 kr
Beviljat ESF-stöd
3 895 569 kr
Kontaktperson
Linda Carstedt
E-post
linda.carstedt@medlefors.se

Sammanfattning

Med projektet Möten i Mångfald vill Medlefors folkhögskola och Arbetsförmedlingen, i samverkan med flera aktörer inom offentlig, privat och idéburen sektor, utveckla och stärka så kallad mjuk kompetens hos medarbetare som i sitt uppdrag möter asylsökande, ensamkommande barn och utrikesfödda med särskilda behov inom Skellefteå och Norsjö kommuner. Mjuk kompetens innebär för oss värdegrundsarbete, mångfaldsfrågor, jämställdhet, anti-diskriminering, tillgänglighet, kulturella skillnader, samtalsmetodik och situationsanpassat bemötande. Vi vill även utveckla metoder för matchning av arbetssökande gentemot arbetsgivare och utbilda i nya sätt att rekrytera arbetskraft. Vi tror att utvecklande av så kallad mjuk kompetens kan stärka målgruppens ställning på arbetsmarknaden samt organisationen inifrån, vilket ger en ökad yrkestrygghet för medarbetarna, en mer hälsosam arbetsplats och ett hållbart arbetsliv. Genom att utbilda personer ur gruppen nyanlända inom programområde 2 till Mångfaldsambassadörer för uppdrag i olika organisationer, kommer vi att öka kunskapen om olika kulturer, motverka diskriminering och få till stånd ett bättre bemötande av nyanlända i olika arbetsorganisationer. Fler utrikesfödda är positivt i utvecklingsarbetet för regional tillväxt.