Logotyp på utskrifter

Mobile You

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00079
Projektägare
Föreningen Furuboda
Projektnummer
2015/00277
Planerat antal deltagare
80
Projektperiod
2015-09-01-2019-12-31
Total projektbudget
9 725 413 kr
Beviljat ESF-stöd
6 516 310 kr
Kontaktperson
Katinka Neetzke Svensson
E-post
anna-katinka.n.svensson@furuboda.se

Sammanfattning

Mobile You är ett projekt för att främja ungdomars mobilitet. Målgruppen utgörs av resurssvaga unga vuxna som annars inte hade genomfört en praktikutbyte utomlands. Genom omfattande förberedande aktiviteter och mycket stöd även under själva praktikutbytet kan projektet nå en målgrupp som traditionellt sett vare sig är geografiskt- eller yrkesmässigt mobil.