Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Mirjam

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Utlysning
2015/00510
Projektägare
Arbetsförmedlingen
Projektnummer
2015/00815
Planerat antal deltagare
540
Projektperiod
2016-01-11-2019-04-10
Total projektbudget
25 949 492 kr
Beviljat ESF-stöd
17 309 492 kr
Kontaktperson
Maria Edberg
E-post
maria.edberg@arbetsformedlingen.se

Sammanfattning

Vår utgångspunkt för denna ansökan är att det i dagsläget tar många år innan nyanlända människor hittar arbete. Ambitionen är att hitta metoder och vägar som kortar tiden från ankomst till arbete.
Inom gruppen nyanlända finns förstås stora skillnader i till exempel utbildningsbakgrund, men genomgående är att det är svårare för kvinnor än män att etablera sig på arbetsmarknaden. Denna obalans är inte bara stor, den ökar dessutom.
Därför vill vi skapa ett projekt som har fokus på jämställdhet.

För arbetsmarknaden skulle det vara mycket positivt om fler kvinnor fick arbete. Det bidrar också till en bättre maktbalans och till många positiva effekter för den enskilda kvinnan.
Vi menar att det vore mycket värdefullt att hitta dolda kompetenser hos kvinnor som kanske aldrig arbetat. Vi vill också skapa nätverk med kvinnor i yrkeslivet, i ideella organisationer och i föreningar. Dessa ska fungera som mentorer och visa på möjligheterna som finns på den svenska arbetsmarknaden.

I projektet kommer vi också jobba med vägledning och en rad aktiviteter som ska säkerställa att deltagarna har tillräckliga kunskaper för att se möjligheten att studera eller arbeta i Sverige.
Vi vet att det ger goda effekter om vi jobbar med mindre grupper och tror därför att det är en framgångsfaktor även för detta projekt.

Utifrån tidigare erfarenheter tror vi att dessa delar tillsammans kommer att ge oss ett projekt med goda möjligheter till varaktiga effektiva metoder och arbetssätt som vi kan använda i vår dagliga verksamhet framöver.
Bild i högerkolumn

Utvärdering

 

Utvärdering Mirjam