Logotyp på utskrifter

Matchning Kronoberg

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2015/00111
Projektägare
Växjö kommun
Projektnummer
2015/00178
Planerat antal deltagare
500
Projektperiod
2015-10-01-2018-09-30
Total projektbudget
36 689 372 kr
Beviljat ESF-stöd
17 238 470 kr
Kontaktperson
Tina Storbjörk
E-post
tina.storbjork@vaxjo.se

Sammanfattning

Matchning Kronoberg är en strategisk samverkan som syftar till att samla relevanta offentliga aktörer för att skapa bättre förutsättningar för matchning och kompetensförsörjning i Kronobergs län. Projektägare är Växjö kommun och projektet ska bedrivas i samverkan med Alvesta, Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Kronoberg.
Matchning Kronoberg består av tre delar, den ena handlar om strategisk samverkan genom att grupper som redan idag finns etablerade kopplas ihop på ett tydligare sätt. Den andra delen av Matchning Kronoberg innebär matchare som arbetar riktat mot arbetsgivare. Den tredje delen består i att förbereda målgruppen och kvalitetssäkra matchningen, genom förberedande inspirationskurser och genom att handledare utbildas som kan stötta deltagare och arbetsgivare.