Logotyp på utskrifter

Matchning Kronoberg

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2015/00111
Projektägare
Växjö kommun
Projektnummer
2015/00178
Planerat antal deltagare
499
Projektperiod
2015-10-01-2018-09-30
Total projektbudget
36 689 372 kr
Beviljat ESF-stöd
17 238 470 kr
Kontaktperson
Tina Storbjörk
E-post
tina.storbjork@vaxjo.se

Sammanfattning

Matchning Kronoberg är en strategisk samverkan som syftar till att samla relevanta offentliga aktörer för att skapa bättre förutsättningar för matchning och kompetensförsörjning i Kronobergs län. Projektägare är Växjö kommun och projektet ska bedrivas i samverkan med Alvesta, Lessebo, Uppvidinge och Tingsryds kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Kronoberg.
Matchning Kronoberg består av tre delar, den ena handlar om strategisk samverkan genom att grupper som redan idag finns etablerade kopplas ihop på ett tydligare sätt. Den andra delen av Matchning Kronoberg innebär matchare som arbetar riktat mot arbetsgivare. Den tredje delen består i att förbereda målgruppen och kvalitetssäkra matchningen, genom förberedande inspirationskurser och genom att handledare utbildas som kan stötta deltagare och arbetsgivare.
Bild i högerkolumn

Vilka möjligheter skapar ert projekt för era deltagare?

 
Matchning Kronoberg utgår från individens önskemål och förutsättningar. Individuella planeringar skapas tillsammans med deltagaren, för att få möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden.

 

Matchning Kronobergs arbetar aktivt med det regionala näringslivet för att skapa förutsättningar för kompetenta matchningar. Detta görs med personliga kontakter för att skapa goda relationer och byggandet av nätverk med arbetsgivare samt att vi lär känna våra deltagare.

 

Matchning Kronoberg har möjlighet att anpassa insatser för att bidra till kompetensförsörjning för arbetsgivare i regionen.