Logotyp på utskrifter

Matarengi Social Business

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Utlysning
2015/00471
Projektägare
Tornedalens folkhögskola
Projektnummer
2015/00615
Planerat antal deltagare
50
Projektperiod
2016-01-04-2018-12-31
Total projektbudget
8 423 390 kr
Beviljat ESF-stöd
3 927 427 kr
Kontaktperson
Ove Emanuelsson
E-post
ove.emanuelsson@tornedalen.se

Sammanfattning

Tornedalens Folkhögskola, Övertorneå kommun och arbetsförmedlingen vill stötta nya metoder som innebär att personer som är långtidsarbetslösa och/eller personer med funktionsnedsättningar ska få ett arbete. Vi vill skapa förutsättningar för ett arbetsintegrerande socialt företag i Övertorneå. Det innebär att det ska öppnas fler möjligheter för dem inom målgruppen som vill utvecklas till entreprenörer för att kunna skapa sig sitt eget arbete samt att det i samma verksamhet även ska finnas möjligheter för personer som står längre från arbetsmarknaden att genom arbetsträning utvecklas för att bli mer anställningsbara.

Övertorneå kommun är beredd att erbjuda återvinningsbutiken som ett startobjekt. Deltagarna ska ha möjlighet att utveckla verksamheten utifrån sina egna kunskaper och erfarenheter och även bädda för att bygga på med fler affärsområden. Denna verksamhet ska fungera som ett växthus för hela skalan av personer som är långtidsarbetslösa och de som har arbetshinder av varierande slag.

Vi vill genom projektet tillföra kunskap om socialt företagande till deltagare som är motiverade att utveckla sitt entreprenörskap. Vi vill även ta del av kunskaper och erfarenheter från arbetsintegrerande sociala företag på andra orter, vilka kan hjälpa oss att få en bra struktur på vår verksamheten och samtidigt få tillgång till metoder och material, bl.a. språkverkstad för dem som fastnat i sina SFI-studier.

Detta är ett samverkansprojekt som ska pågå i tre år. Efter avslutat projekt ska vissa deltagare vara redo att driva ett arbetsintegrerande socialt företag enligt den modell som utvecklats. Andra deltagare har ökat sin anställningsbarhet i det sociala företaget eller annat företag.