Logotyp på utskrifter

MYH -Manage your health

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Utlysning
2016/00333
Projektägare
SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Projektnummer
2016/00544
Planerat antal deltagare
230
Projektperiod
2017-02-01-2020-01-31
Total projektbudget
18 161 957 kr
Beviljat ESF-stöd
8 532 802 kr
Kontaktperson
Emili Börjesson
E-post
emili.borjesson@vastra.goteborg.se

Sammanfattning

Ett samverkansprojekt mellan kommunala och statliga aktörer för att utveckla och kvalitetssäkra sjukskrivnas återgång till arbete eller studier. Fokus på jämställdhet och jämlikhet och individens förmåga att hantera sin egen hälsa med rätt stöd - Manage your Health!