Logotyp på utskrifter

MYH -Manage your health

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Utlysning
2016/00333
Projektägare
SDF Askim-Frölunda-Högsbo
Projektnummer
2016/00544
Planerat antal deltagare
200
Projektperiod
2017-02-01-2020-01-31
Total projektbudget
12 683 751 kr
Beviljat ESF-stöd
5 959 572 kr
Kontaktperson
Åsa Callesen
E-post
asa.callesen@afh.goteborg.se

Sammanfattning

Ett samverkansprojekt mellan kommunala och statliga aktörer för att utveckla och kvalitetssäkra sjukskrivnas återgång till arbete eller studier. Fokus på jämställdhet och jämlikhet och individens förmåga att hantera sin egen hälsa med rätt stöd - Manage your Health!