Logotyp på utskrifter

MOOC

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Utlysning
2015/00471
Projektägare
Kommunalförbundet Partnerskap Inland - Akademi Norr
Projektnummer
2015/00631
Planerat antal deltagare
200
Projektperiod
2016-01-04-2016-10-14
Total projektbudget
13 506 408 kr
Beviljat ESF-stöd
6 304 678 kr
Kontaktperson
Anne Åberg
E-post
anne@akademinorr.se

Sammanfattning

Projektet ska utveckla och testa en utbildningsmetodik för att hjälpa utsatta grupper till en starkare självkänsla, ny kunskap och ökade nätverk. Deltagarna utses främst av deltagande kommuner och Arbetsförmedlingen. Kurserna hämtas från Internet bland de tusentals nätkurser i snart sagt varje ämne som lagts upp universitet runt om i världen. Kurserna ges med studiecirkelmetodik av kommunala lärcentra i dessas lokaler. Deltagarna stöttas under studietiden av lokala handledare. Deltagarna examineras och tilldelas svenska kursdiplom från Lunds universitet.