Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

MILSA Utbildningsplattform

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2017/00244
Projektägare
Länsstyrelsen Skåne
Projektnummer
2017/00324
Planerat antal deltagare
164
Projektperiod
2017-10-16-2021-06-30
Total projektbudget
43 786 826 kr
Beviljat ESF-stöd
29 331 474 kr
Kontaktperson
Katarina Carlzén
E-post
katarina.carlzen@lansstyrelsen.se

Sammanfattning

Projektet ”MILSA utbildningsplattform” ska utveckla, genomföra och utvärdera en nationell webbaserad utbildningsplattform för samhälls- och hälsokommunikation. Utgångspunkten för projektets arbete är att tillgänglig information och kunskap om samhälle och hälsa är en mänsklig rättighet och en förutsättning för nyanlända flyktingar att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden. Vidare har WHO lyft fram kultursensibel hälsokommunikation som en nyckelinsats för att stärka hälsan hos migranter.

Effekten förväntas vara en nationell kapacitetsutveckling och en professionalisering av professionen samhälls- och hälsokommunikatör. Därigenom stärks samhälls- och hälsokommunikatörers funktion i etableringen samt individens position på arbetsmarknaden. Genom projektet stärks nyanlända flyktingars förutsättningar för egenmakt, hälsa och delaktighet vilket är en grundläggande förutsättning för en effektiv etablering på arbetsmarknaden.

Utbildningen ska genomföras av universitet geografiskt fördelade över Sverige, i samarbete med aktörer inom samhällsorientering, hälsokommunikation, länsstyrelserna och berörda aktörer på lokal, regional och nationell nivå. Den kommer att vara webbaserad, kopplad till portalen informationssverige.se och kompletteras med fysiska lärträffar, seminarier och konferenser.

150 samhälls- och hälsokommunikatörer ska genomgå utbildningen. I projektarbetet kommer deltagarna i utbildningen att nå ut till ca 3300 nyanlända män och kvinnor.

Projektet är en del av den forskningsbaserade stödplattformen MILSA i samarbete med länsstyrelserna. MILSA verkar för en mer kunskapsbaserad utveckling av mottagande och etablering av flyktingar i ett nära samarbete mellan praktik och akademi.

Projektägare är Länsstyrelsen Skåne. Uppsala universitet samordnar utbildningen.

Ändringar:
164 samhälls- och hälsokommunikatörer ska genomgå utbildningen. I projektarbetet kommer deltagarna i utbildningen att nå ut till ca 4 100 nyanlända män och kvinnor.