Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

MIKO PO2

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00986
Projektägare
Landskrona stad
Projektnummer
2016/00134
Planerat antal deltagare
200
Projektperiod
2016-09-01-2019-08-31
Total projektbudget
18 991 267 kr
Beviljat ESF-stöd
8 906 004 kr
Kontaktperson
Jimmie Rönndahl
E-post
jimmie.ronndahl@landskrona.se

Sammanfattning

Syftet med projektet MIKO PO2 är att skapa en mer jämställd och inkluderande arbetsmarknad, där helt nya personalgrupper introduceras i de arbetsuppgifter som tillkommer som en följd av kommunens ökade flyktingmottagande och att Landskrona stad därigenom klarar av flyktingmottagandet med kvalitet, samtidigt som den underutnyttjade arbetskraftsreserven som finns bland utrikes födda bereds tillträde till arbetsmarknaden.