Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Lobben 2

Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Mellersta Norrland
Utlysning
2015/00395
Projektägare
Jämtland-Härjedalens Idrottsförbund
Projektnummer
2015/00669
Planerat antal deltagare
90
Projektperiod
2016-01-11-2017-09-29
Total projektbudget
7 907 874 kr
Beviljat ESF-stöd
5 254 204 kr
Kontaktperson
Maria Norling
E-post
maria.norling@jhidrott.rf.se

Sammanfattning

”Lobben” är ett ungdomspraktikprojekt som vill ”lobba över” det negativa snacket om ungdomsarbetslösheten och i stället se möjligheterna. Genom att ge den enskilde deltagaren idrottsrörelsens ledarutbildningar och praktik på/i en idrottsförening/skola, ska projektet ge de unga arbetssökande, kvinnor och män, en ökad självkänsla, större tro på sin egen förmåga och stärka den enskildes möjlighet till arbete. Rekryteringen av deltagare till ”Lobben” kommer att ske i samarbete med arbetsförmedlingarna i distrikten. Projektet ska genomföra tre omgångar med ”Lobben” om fyra månader vardera. Deltagaren kommer att genomgå tio utbildningsdagar och delta vid två informations- och inspirations dagar. Deltagaren ska även praktisera på en skola/skolidrottsförening/förskola eller fritidsgård för att där kunna använda sina teoretiska ledaregenskaper i praktiken. Målet är att minst 60% av deltagande kvinnor och 60% av deltagande män ska ha fått någon form av anställning eller gått vidare till studier senast 1 år efter de avslutat sitt deltagande i projektet. Deltagaren kommer även att få en ökad kunskap inom jämställdhet.