Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Lärandemodeller Gnosjöregionen

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2015/00408
Projektägare
Business Gnosjöregion AB
Projektnummer
2015/00765
Planerat antal deltagare
50
Projektperiod
2016-02-01-2017-03-17
Total projektbudget
1 486 712 kr
Beviljat ESF-stöd
1 486 712 kr
Kontaktperson
Nina von Krusenstierna
E-post
nina@bgrab.se

Sammanfattning

Livslångt lärande Gnosjöregionen syftar till att skapa samverkansstrukturer och arbetsmodeller för livslångt lärande i små och medelstora företag inom i den tillverkande industrin. Modellen ska kunna spridas till andra branscher på sikt. Modellen bygger på förståelsen att mångfald är en resurs i näringslivet och på arbetsplatserna, och förstudien genomsyras av ett jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv. En kompetensutvecklingsmodell för små och medelstora företag utvecklas, som utgår från de lokala företagens behov och förutsättningar. Företagens attityder och inställning till kompetensutveckling ska förändras och kunskapen om de egna kompetensutvecklingsbehoven skall öka. Matchningen mellan företag och skola skall förbättras. Målet är på sikt även att förse såväl utbildningsaktörer som företag med verktyg och metoder för kommunikation och samverkan inom kompetensområdet. Modellen utvecklas inom Gnosjöregionen (Gislaved, Gnosjö, Värnamo och Vaggeryd), men skall sedan spridas till övriga Region Jönköpings län, Småland och andra regioner.