Logotyp på utskrifter

Lärande attraktiva näringar

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Utlysning
2015/00038
Projektägare
Kommunalförbundet partnerskap Inland - Akademi Norr
Projektnummer
2015/00329
Planerat antal deltagare
1200
Projektperiod
2015-09-01-2017-12-31
Total projektbudget
12 383 771 kr
Beviljat ESF-stöd
9 274 231 kr
Kontaktperson
Christer Lindblom
E-post
martin.bergvall@akademinorr.se

Sammanfattning

Akademi Norr är ett kommunalförbund, en gränsöverskridande samverkan mellan 13 kommuner i fyra län. Arjeplog och Arvidsjaur i Norrbottens län, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele i Västerbottens län, Kramfors och Sollefteå i Västernorrlands län samt Strömsund i Jämtlands län.

Lärande Attraktiva Näringar var ett stort kompetensprojekt inom programområde 1 i Europeiska Socialfonden. Över 160 företag och 13 kommuner deltog i ett arbete som skulle utmynna i en modell för kompetensförsörjning som stärker mäns och kvinnors ställning och trygghet på arbetsmarknaden. Projektet genomfördes 2015-09-01 – 2017-12-31. Målet var bland annat att utveckla en modell för kompetensförsörjning i inlandet och att ge utbildning till 1200 personer. Totalt deltog 165 företag i projektet med över 15 000 kompetenstimmar och 105 utbildningsdagar. Projektet uppnådde de kvantitativa målen och tog fram en kompetensmodell som nu är implementerad och som lever kvar efter projektet avslutades december 2017. Projektet lyckades dock inte nå delmålen om ökad etnisk mångfald och att minska obalansen mellan kvinnor och män hos deltagande företag. Kompetensmodellen som Lärande Attraktiva Näringar använde sig av kommer ursprungligen från Arvika näringslivscentrum.