Logotyp på utskrifter

Lärande attraktiva näringar

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Utlysning
2015/00038
Projektägare
Kommunalförbundet partnerskap Inland - Akademi Norr
Projektnummer
2015/00329
Planerat antal deltagare
1200
Projektperiod
2015-09-01-2017-12-31
Total projektbudget
12 731 636 kr
Beviljat ESF-stöd
9 454 516 kr
Kontaktperson
Anne Åberg
E-post
anne.aberg@akademinorr.se

Sammanfattning

Akademi Norr är ett kommunalförbund, en gränsöverskridande samverkan mellan 13 kommuner i fyra län. Arjeplog och Arvidsjaur i Norrbottens län, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storuman, Vilhelmina och Åsele i Västerbottens län, Kramfors och Sollefteå i Västernorrlands län samt Strömsund i Jämtlands län. Företagen i regionen ser brist på lämplig arbetskraft som det näst största hindret för tillväxt. En konsekvens är att tillväxtmöjligheter går förlorade, andra kan vara nedläggning eller flytt från orten som i sin tur leder till förlorade arbetstillfällen och minskad skattekraft. Genom att aktivt arbeta med frågan kan våra kommuner lättare förutse vilka kompetenser som kommer att behövas på längre sikt och därmed agera strategiskt inför framtiden. För att utveckla regionens konkurrenskraft ska projektet ta fram en modell för kompetensförsörjning som stärker kvinnor och mäns ställning och trygghet på arbetsmarknaden. Modellen syftar till att utveckla flexibla former för livslångt lärande och ett hållbart arbetsliv. Under projektets genomförande kommer utbildningsinsatser att aktualiseras och bedrivas inom och mellan olika samhällssektorer och branscher. Utbildningar kommer också att bedrivas inom geografiska områden som redan är etablerade arbetsmarknadsregioner. Det kommer att ha en positiv utveckling på inlandsregionen genom att förstärka och bredda nuvarande utbyten och samarbeten som utvecklar arbetsmarknaden och medverkande företags koppling till den.