Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

LärOm

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Mellersta Norrland
Utlysning
2015/00109
Projektägare
Region Jämtland Härjedalen
Projektnummer
2015/00185
Planerat antal deltagare
80
Projektperiod
2015-10-01-2018-02-28
Total projektbudget
3 717 060 kr
Beviljat ESF-stöd
3 717 060 kr
Kontaktperson
Mats Berglund
E-post
mats.berglund@regionjh.se

Sammanfattning

Projektet syftar till att öka kunskapen om studie- och yrkesvägledning för personal som arbetar i skolan. Det är organiserat som ett regionprojekt där olika skolor deltar i ett utvecklingsarbete och där sker också utbyten och lärande mellan kommuner. Regionala rekommendationer och huvudmannaplaner är grunden i utvecklingsarbetet för en likvärdig studie- och yrkesvägledning i länet.
"Lärande i arbetslivet" är en utveckling av Lärlingslotsen. I samverkan med arbetsgivare, företag, offentliga organisationer, kommunernas näringslivsavdelningar, arbetsgivarorganisationer, m fl. ska nya sätt för rekrytering, finansiering och organisering av utbildningen "lärande i arbetslivet" i länet utvecklas.

Utvärderingsrapport:

LärOm 2015/00185