Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kulturens kompetensförsörjning

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2015/00390
Projektägare
Kollektivavtalsstiftelsen Trygghet i samverkan TRS
Projektnummer
2015/00523
Planerat antal deltagare
2
Projektperiod
2015-10-01-2016-06-06
Total projektbudget
1 539 220 kr
Beviljat ESF-stöd
1 146 273 kr
Kontaktperson
Maria Rydén
E-post
maria.ryden@trs.se

Sammanfattning

Kulturens Kompetensförsörjning är en nationell förstudie inom temat Kompetensutveckling med särskilt fokus på omställning och rörlighet. Studiens syfte är att hitta modeller, metoder och samverkansformer som kan bidra till breddad rekrytering och ökade förutsättningar för ett livslångt lärande för yrkesverksamma inom scen, ton, film/tv.

Förstudien genomförs av Kollektivavtalsstiftelsen Trygghet i samverkan TRS på uppdrag av Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och Federationen svenska musiker. Samarbetspartners är STOCKHOLMs konstnärliga högskola, Teaterhögskolan i Malmö, Region Västerbotten, Region Östergötland, Film och TV Producenterna, Film i Skåne, Filmregion STOCKHOLM-Mälardalen, Filmpool Nord, Svenska Filminstitutet/Kreativa Europa Desk, Wermlandsoperan, Scenkonstbolaget Västernorrland, Danscentrum, Centrum för Dramatik, Teatercentrum, Musikcentrum, Filmcentrum, Dansalliansen, Teateralliansen, Musikalliansen och Linköping Universitets forskningscentrum Helix Vinn Excellence Centre