Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Konjunkturpaketet

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2015/00111
Projektägare
Gislaveds kommun
Projektnummer
2015/00176
Planerat antal deltagare
150
Projektperiod
2015-09-01-2018-05-31
Total projektbudget
7 386 460 kr
Beviljat ESF-stöd
3 453 854 kr
Kontaktperson
Joakim Toll
E-post
joakim.toll@gislaved.se

Sammanfattning

En metod framtagen genom en ESF-förstudie 2014 skall testas på 150 deltagare i ett genomförande i form av individuella insatspaket. Metoden är baserad på en rad succékriterier hämtade från forskning och 200 tidigare projekt. Succékriterierna är var för sig inte unika, men de är tidigare aldrig testade samtidigt. Insatserna är konkreta, affirmativa och icke låsningsbara och skall stärka deltagarnas ställning på arbetsmarknaden. Ytterligare en förstudie har tagit fram ett mentorskapsprogram som skall testas på en del av deltagarna. Projektet skall skapa beredskap inför konjunktursvängningar genom att bygga upp samverkansrutiner mellan förvaltningar och mellan deltagande aktörer att bli en del av den ordinarie verksamheten. Vid projektets slut har metoden spridits till fler kommuner, och en digital informationsbas lever kvar för arbetssökande oavsett målgrupp samt aktörer att hitta inspiration till vägval. Det långsiktiga målet är dels utnyttja den oanvända potential som finns hos individer utanför arbetsmarknaden, dels att komma närmare delstrategin i RUS Ett inkluderande samhälle, där målet är att Alla människor har lika möjligheter att bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och hälsofrämjande samhälle.
Bild i högerkolumn

Vilka möjligheter skapar ert projekt för era deltagare?

Konjunkturpaketets individbaserade metod ger deltagarna möjlighet att träffa en tematisk expert, dvs. någon som är yrkesverksam inom en viss bransch, för att få en direkt avstämning mot arbetsmarknadens krav och möjligheter.

 

Därefter ges ett kort och riktat insatspaket för att deltagarna bättre ska matcha efterfrågan, inom branscher med goda möjligheter till olika former av sysselsättning.

 

Metoden tydliggör också för deltagarna vilka olika vägar det finns att gå, samt vilka verktyg som finns tillgängliga för att stärka sin ställning på arbetsmarknaden.