Logotyp på utskrifter

Kompetensomställning Migration

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Utlysning
2016/00713
Projektägare
Piteå kommun Samhällsbyggnad
Projektnummer
2017/00026
Planerat antal deltagare
120
Projektperiod
2017-04-03-2019-01-15
Total projektbudget
5 092 908 kr
Beviljat ESF-stöd
3 805 266 kr
Kontaktperson
Cecilia Sandstrom
E-post
cecilia.sandstrom@pitea.se

Sammanfattning

Piteå kommun startade sin flyktingmottagning 2006 och hade då en anställd. Sedan dess har verksamheten växt och idag har man ca 120 anställda av vilka de flesta arbetar med Ensamkommande flyktingbarn (EKB). Ytterligare ca 30 personer arbetar också med flyktingmottagningen inom Socialtjänsten, Utbildningsförvaltningen, överförmyndaren samt hos Civilsamhällesorganisationerna. Den största tillväxten var hösten 2015 och då anställdes många personer med otillräcklig kompetens. Det finns alltså ett behov av att kompetensutveckla personalen.

Efter den stora expansionen har nu läget ändrats så att ca 40 av personalen inom flyktingsamordningen kan bli övertalig. För dessa behövs andra utbildningsinsatser så att de kan arbeta inom andra kommunala verksamheter som har brist på personal. Det är framförallt socialtjänsten och barnomsorgen. Civilsamhällesorganisationer och näringslivet kommer också att medverka i projektet. Dessa är viktiga i arbetet med att skapa positiva attityder till utrikesfödda som nya Pitebor.

Syftet med projektet är att öka kompetensen för alla deltagare och därmed stärka deras ställning på arbetsmarknaden. Det bidrar till en viktig utveckling och kvalitetssäkring av flyktingverksamheterna. Genom att använda ett normkritiskt förhållningssätt kan vi uppnå attitydförändringar som leder till en ökad integration.

Projektet ska pågå under tiden 2017-04-03 – 2018-11-30 och ska totalt omfatta ca 150 personer.

I projektet kommer stor vikt att läggas på jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.