Logotyp på utskrifter

Kompetensbarometern

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
ESF-nationellt
Utlysning
2015/00514
Projektägare
Företagarna Sverige Service AB
Projektnummer
2015/00741
Planerat antal deltagare
7
Projektperiod
2015-11-01-2016-09-30
Total projektbudget
3 883 436 kr
Beviljat ESF-stöd
2 898 336 kr
Kontaktperson
Erik Gustaf Ageberg
E-post
erik.ageberg@foretagarna.se

Sammanfattning

Företagarna tillsammans med IUC avser att kartlägga arbetsgivares faktiska behov av kompetensförsörjning, det faktiska utbudet av kompetensleverantörer och utbildningsleverantörer samt utveckla en metodik för kompetensanalys i småföretag.

Den ledande hypotesen säger att anledningen till kompetensbrist är svagheter i strukturell kompetensförsörjning, väl avgränsad kompetensutveckling och en svag beställningsfunktion från arbetsgivare. Företagens faktiska behov är mycket diversifierat och inkluderar allt ifrån mindre kompetensutvecklingsinsatser till reell avsaknad av yrkesspecialiseringar. Att förbereda sin egen och sin personals kompetens för framtida utmaningar är en viktig framgångsfaktor i en allt starkare omvärldskonkurrens. Förstudien ämnar svara på vilka faktiska kompetensbehov som finns, vilket utbud som förses av kompetensleverantörer och hur småföretag kan assisteras med arbetstagare med uppdaterad kompetens.

Förstudien avser:
Metoder för analys av faktiska behov
Analys av det faktiska utbudet från kompetensleverantörer och arbetsgivares faktiska kompetensbehov
Strategi för matchning av behov till kompetensleverantörer