Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Kompetens och samverkan

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Utlysning
2015/00473
Projektägare
Lapplands kommunalförbund
Projektnummer
2015/00633
Planerat antal deltagare
120
Projektperiod
2016-01-04-2018-12-31
Total projektbudget
8 352 393 kr
Beviljat ESF-stöd
5 634 361 kr
Kontaktperson
Kurt Wennberg
E-post
kurt.wennberg@lapplands.se

Sammanfattning

Det sägs att det regnar kompetens över Sverige just nu då vi tar emot många utrikesfödda. Samtidigt står kommuner och näringslivet inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning. Bland de utrikesfödda som kommer till kommunerna finns det många olika yrkeskompetensen. Det som hindrar personer att komma in på arbetsmarknaden är språket. Målet med "Kompetens och samverkan - förstärkt koppling mellan SFI och arbetslivet" är att kombinera undervisning i svenska med mentorskap som en stark länk mellan arbetsplatsen och SFI. I samverkan skall projektet involvera såväl arbetsförmedling, kommunerna som offentlig sektor och näringsliv. Alla krafter kommer att behövas för att lösa arbetskraftsförsörjningen. Genom att etableringsprocessen förstärks kommer kommunerna lättare kunna ta till sig den kompetensen som nu regnar över Sverige.

Utvärderingsrapport:

Kompetens och samverkan 2015/00633