Logotyp på utskrifter

Kompetens Destination Halland

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Utlysning
2016/00330
Projektägare
Region Halland
Projektnummer
2016/00545
Planerat antal deltagare
2370
Projektperiod
2017-02-01-2020-06-30
Total projektbudget
10 524 734 kr
Beviljat ESF-stöd
7 876 021 kr
Kontaktperson
Jeanette Bengtsson
E-post
jeanette.bengtsson@regionhalland.se

Sammanfattning

Kompetens Destination Halland är ett kompetensutvecklingsprojekt som riktar sig till besöksnäringsföretagen i regionen. Syftet är att höja kompetensen hos de anställda i näringen samtidigt som ett strategiskt arbete med fokus på att hitta långsiktiga lösningar för snabb, flexibel och kontinuerlig kompetensutveckling.
Projektet kommer även att genomföra ett pilotprojekt med deltagare som idag står utanför arbetsmarknaden. Pilotprojektet förväntas mynna ut i en spridningsbar modell som beskriver ett arbetssätt som skall stötta individer i utanförskap så att de kommer in på arbetsmarknaden. Pilotprojektet genomförs i nära samarbete med branschen och arbetsförmedlingen.