Logotyp på utskrifter

Klusterutvärdering HS

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Stockholm
Utlysning
2015/00077
Projektägare
WSP Sverige AB
Projektnummer
2016/00574
Planerat antal deltagare
0
Projektperiod
2016-04-07-2019-12-31
Total projektbudget
1 500 000 kr
Beviljat ESF-stöd
1 500 000 kr
Kontaktperson
Göran Hallin
E-post
goran.hallin@kontigo.se

Sammanfattning

Klusterutvärderingen är ett upphandlat projekt med syfte att koordinera utvärderingarna hos de fem projekt som beviljats inom utlysningarna "Hållbar stadsutveckling". Syftet är att samla ett aggregerat resultat från projekten. Detta ska leda till utsagor om i vad mån projekten gemensamt bidragit till att nå det gemensamma målet om att minska inom-regionala socioekonomiska skillnader i Stockholmsregionen.