Logotyp på utskrifter

Klusterutvärdering HS

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Stockholm
Utlysning
2015/00077
Projektägare
Kontigo AB
Projektnummer
2016/00574
Planerat antal deltagare
0
Projektperiod
2016-04-07-2019-12-31
Total projektbudget
1 500 000 kr
Beviljat ESF-stöd
1 500 000 kr
Kontaktperson
Göran Hallin
E-post
goran.hallin@kontigo.se

Sammanfattning

se arbetsplan