Logotyp på utskrifter

Klusterutvärdering 2017/00214

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Utlysning
2017/00214
Projektägare
Strategirådet
Projektnummer
2017/00344
Planerat antal deltagare
2
Projektperiod
2017-05-31-2019-02-28
Total projektbudget
845 750 kr
Beviljat ESF-stöd
845 750 kr
Kontaktperson
Kajsa Rosén
E-post
kajsa.rosen@strategiradet.se

Sammanfattning

Strategirådet har fått i uppdrag att utvärdera fyra socialfondsprojekt inom ramen för utlysningen Unga i mobilitet inom Socialfondens programområde 2 – Ökade övergångar till arbete, som använt mobilitetsprogram som metod för att bryta utanförskap hos unga. Klusterutvärderingen ska besvara följande övergripande frågeställningar:

- På vilket sätt kan mobilitet som metod bidra till att bryta utanförskap, i synnerhet hos unga som står långt från arbetsmarknaden?
- På vilket sätt kan metoden implementeras/tillvaratas i ordinarie verksamhet och hur kan implementeringsprocessen stödjas?
- Hur bör framtida utlysningar designas för att socialfondsmedel på bästa sätt ska kunna bidra till regionala utmaningar och behov?