Logotyp på utskrifter

Klusterutvärdering 2017/00214

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Utlysning
2017/00214
Projektägare
Strategirådet
Projektnummer
2017/00344
Planerat antal deltagare
2
Projektperiod
2017-05-31-2018-10-31
Total projektbudget
845 750 kr
Beviljat ESF-stöd
845 750 kr
Kontaktperson
Kajsa Rosén
E-post
kajsa.rosen@strategiradet.se

Sammanfattning

Klusterutvärdering 2017/00214 för 2015/00073, 2015/00079 och 2015/00141