Logotyp på utskrifter

Klusterutvärdering 2017/00063

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Utlysning
2017/00063
Projektägare
Tranquist Utvärdering AB
Projektnummer
2017/00256
Planerat antal deltagare
2
Projektperiod
2017-04-28-2019-05-31
Total projektbudget
1 266 500 kr
Beviljat ESF-stöd
1 266 500 kr
Kontaktperson
Joakim Tranquist
E-post
joakim@utvardering.se

Sammanfattning

Klusterutvärdering 2017/00063 för utlysningarna 2015/00984 och 2016/00323 enligt Svenska ESF-rådets ramavtal för utvärdering 2015/00059.