Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

KVISK

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Östra Mellansverige
Utlysning
2016/00301
Projektägare
Katrineholms kommun, Kulturförvaltningen
Projektnummer
2016/00421
Planerat antal deltagare
90
Projektperiod
2017-04-01-2019-05-31
Total projektbudget
9 070 578 kr
Beviljat ESF-stöd
6 039 020 kr
Kontaktperson
Elin Selig
E-post
elin.selig@katrineholm.se

Sammanfattning

SAMMANFATTNING AV PROJEKTET
Projektets initieringsfas har inletts med genomförandet av en förstudie. Denna visar att den service man får som nyanländ kulturarbetare inom etableringen skiljer sig mycket åt beroende av vilken arbetsförmedling som man blir inskriven vid. Detta beror i huvudsak på att etableringshandläggarna spelar en central roll och att de har väldigt olika uppfattning och föreställningar om kulturarbetare och kulturarbete.

EU och Tillväxtverket betonar betydelsen av kultur och kreativitet för sammanhållningen i ett samhälle och för integrationen mellan nya och gamla invånare. Projektets vision är att det, genom att satsa på målgruppen nyanlända kulturarbetare och deras etablering i den kreativa sektorn, skapas dels möjligheter för en utökning av sektorn i form av nya kundgrupper och dels brobyggare för integration.

Det huvudsakliga och övergripande syftet med projektet är att skapa en metod för hur nyanlända kulturarbetare kan etablera sig inom den kreativa arbetsmarknaden i Sverige.
Detta genom att skapa en möjlig etableringsväg för kulturarbetarna: att man i etableringen får möjlighet att följa två parallella spår. Ett kortsiktigt med fokus på att hitta en enkel försörjning och genomgå de obligatoriska momenten som finns och ett långsiktigt med fokus på att på sikt kunna etablera sig inom sitt tidigare yrke som kulturarbetare. Det är i denna långsiktiga etableringsväg som projektet tar sitt avstamp.

Projektet kommer även i viss mån att verka på deltagarnas fritid genom att också skapa och uppmuntra nätverk mellan etablerade och nyanlända kulturarbetare för att motverka de negativa nätverksrekryteringstrender som präglar kultursektorn.

En förutsättning för att projektet ska kunna hitta en fungerande metod är att arbetsplatserna är förberedda på att ta emot studiebesök och praktikanter. Därför kommer projektet också arbeta aktivt mot arbetsplatserna genom att ta avstamp i metoden Supported employment.

För att projektet ska kunna utveckla en fungerande metod kommer det också ske erfarenhetsutbyte med andra nationella och transnationella projekt som har helt eller delvis samma fokus.

Det ingår också i projektet att lyckade resultat och metoder sprids nationellt.

Projektet löper från den 1 april 2017 och pågå till den 31 maj 2019.

“Culture lies at the heart of human development and civilization. Culture is what makes people hope and dream, by stimulating our senses and offering new ways of looking at reality. It is what brings people together, by stirring dialogue and arousing passions, in a way that unites rather than divides.

Culture should be regarded as a set of distinctive spiritual and material traits that characterize a society and social group. It embraces literature and arts as well as ways of life, value systems, traditions and beliefs.”
// EU-kommissionen. On a European agenda for culture in a globalizing world, 2007.

“Culture is also a key element of sustainable development insofar
as the creative sector can promote reconciliation, growth and freedom of expression on which other fundamental freedoms can be built.”
//EU-kommissionens strategi för kultur inom EU:s internationella relationer, 2016

Slutrapport

 

Slutrapport KVISK

 

Utvärdering

 

Utvärdering KVISK

För mer information

 

Projektets hemsida