Logotyp på utskrifter

KUL 3.0

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00538
Projektägare
På Limhamn
Projektnummer
2015/00768
Planerat antal deltagare
700
Projektperiod
2016-02-08-2018-11-05
Total projektbudget
7 519 233 kr
Beviljat ESF-stöd
5 639 048 kr
Kontaktperson
Camilla Verngren
E-post
camilla.verngren@asperokompetens.se

Sammanfattning

KUL 3.0 syftar till att stärka konkurrenskraften hos befintliga företag och individer genom ökad kompetens i hållbart företagande och entreprenörskap.
Inom ramen för projektet ska vi genom samverkansmodellen som är ett samarbete mellan Malmö stad, näringslivet, fastighetsägare, handel och ideella organisationer utveckla samarbetet mellan företag både lokalt och regionalt.
Projektet ska bidra till ökad kunskap om tillgänglighet och jämställdhet hos individer och företag.
Vi ska utveckla Limhamn som en attraktiv besöksplats och destinationsort. Genom att stärka och utveckla de befintliga unika havsnära miljöerna, samt utveckla ett långsiktigt transnationellt utbyte mellan Limhamn och Dragör.
Vi ska skapa förutsättningar för ungdomar att utveckla nätverk i arbetslivet samt att skaffa sig arbetslivserfarenhet genom att erbjuda lärlingsplatser i det lokala näringslivet.