Logotyp på utskrifter

KRAFT

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Övre Norrland
Utlysning
2015/00038
Projektägare
Västerbottens läns landsting
Projektnummer
2015/00375
Planerat antal deltagare
150
Projektperiod
2015-09-01-2018-02-28
Total projektbudget
3 776 088 kr
Beviljat ESF-stöd
2 827 224 kr
Kontaktperson
Jonas Johansson
E-post
jonas.johansson@umu.se

Sammanfattning

En god folkhälsa är en nödvändig - men underskattad - förutsättning för social och ekonomisk utveckling. Hälsobranschen har potential att kunna utvecklas och möta upp det förväntade behovet av förebyggande och rehabiliterande friskvårdsaktiviteter som krävs för att avlasta den överbelastade vård och omsorgssektorn på sikt. Genom kompetensutveckling av vård och omsorgssektorn samt hälsobranschen inom fysisk aktivitet och hälsa möjliggörs sysselsättning och tillväxt inom hälsobranschen samt förbättrar möjligheterna för ett hållbart arbetsliv för vård och omsorgssektorn där ökade vårdbehov och begränsade resurser leder till förslitning av personal och ökad sjukfrånvaro.
Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Västerbottens läns landsting, Umeå Universitet, Umeå kommun, Region Västerbotten och Företagarna Umeå som syftar till att bygga upp en utbildning för vård och omsorg samt aktörer inom den växande hälsosektorn för att främja kunskap kring fysisk aktivitet och hälsa genom arbetsmetodiken Fysisk aktivitet på recept, FaR. Utbildningen är i form av e-lärande, nätbaserad utbildning, som möjliggör kunskapsinhämtande i egen studietakt. Vidare kommer en certifiering att grundläggas för att synliggöra de kompetenskrav som krävs för specifika uppdrag, arbetsmoment och befattningar inom det tvärsektoriella arbetsområdet. Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets aktörer kan samverka och agera, kommer lärandet att vara drivkraften för utveckling och konkurrenskraft i den framtida Norra regionen. Målet är att utveckla en flexibel form av livslångt lärande som svarar mot vård och omsorgssektorns och hälsobranschens behov samt stimulera reell samverkan mellan utbildningssystem och samhälle/näringsliv. Projektet förväntas öka mångfalden på arbetsplatser, stärka hälsobranschens kompetensförsörjning, synliggöra kompetens hos individer samt stimulera dialog och samverkan mellan berörda aktörer inom offentlig förvaltning, utbildningsväsende och näringsliv samt på sikt förbättra folkhälsan.

Utvärdering:

Kraft 2015/00375