Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

KOMPASS

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2015/00408
Projektägare
Svenska Kommunalarbetarförbundet
Projektnummer
2015/00709
Planerat antal deltagare
12
Projektperiod
2016-03-01-2017-01-31
Total projektbudget
1 142 458 kr
Beviljat ESF-stöd
1 142 458 kr
Kontaktperson
David Atterling
E-post
david.atterling@kommunal.se

Sammanfattning

Kommunal vill tillsammans med de medverkande samverkansaktörerna skapa möjligheter till vardaglig kompetensutveckling för anställda inom branschen personlig assistans. I projektet kommer arbetsmodeller för livslångt lärande som underlättar yrkesutveckling med stöd utav rådande lagar och förordningar att utvecklas. De ska vara tillgängliga för branschen och lätta att implementera för alla berörda. Samtidigt ska de bidra till att kvinnor och män som står utanför arbetsmarknaden lättare kan få utbildning som gör att deras kompetens matchar arbetsgivarnas behov. Med fungerande modeller för livslångt lärande i branschen kan fler män och kvinnor attraheras av yrket personlig assistent.