Logotyp på utskrifter

Jobbtorget TWO.0

Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00080
Projektägare
Helsingborgs stad, arbetsmarknadsförvaltningen
Projektnummer
2015/00228
Planerat antal deltagare
1209
Projektperiod
2015-08-01-2019-06-30
Total projektbudget
21 096 714 kr
Beviljat ESF-stöd
13 973 738 kr
Kontaktperson
Maria Hällstig
E-post
maria.hallstig@helsingborg.se

Sammanfattning

Projekt Jobbtorget TWO.0 arbetar med att sänka ungdomsarbetslösheten som är fortsatt hög i Helsingborg och för närvarande ligger en bra bit över rikssnittet. Arbetsmarknadsförvaltningen har uppdraget att halvera ungdomsarbetslösheten fram till 2020 och tillsammans med Arbetsförmedlingen växlar vi upp det befintliga Jobbtorget för att ge fler ungdomar möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden genom att samla och samordna tidigare utvecklade metoder och tillvarata framgångsfaktorer från tidigare projekt såsom ESF-projektet STARK och Hantverksjobb i Skåne Nordväst. Målet med projektet är att öka individens egenförsörjningsgrad genom hållbar planering och genomförande i en sammanhållen process. En utgångspunkt för arbetet är tron på ungdomens inre drivkrafter och projektet skapar förutsättningar för ungdomarna att stärka sitt självledarskap genom coachning och genom att vi tar fram redskap för att träna upp förmågan att leda sig själv. Projektet lägger stor vikt vid studier som en väg mot hållbarare lösningar. Vidare vill vi med projektet bidra till en ökad mobilitet bland de arbetssökande i Skåne nordväst.