Logotyp på utskrifter

Jobbtorget 2.0

Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00080
Projektägare
Helsingborgs stad, arbetsmarknadsförvaltningen
Projektnummer
2015/00228
Planerat antal deltagare
659
Projektperiod
2015-08-01-2017-12-31
Total projektbudget
14 093 649 kr
Beviljat ESF-stöd
9 393 040 kr
Kontaktperson
Maria Hällstig
E-post
maria.hallstig@helsingborg.se

Sammanfattning

Det är fortsatt hög ungdomsarbetslöshet i Helsingborg och Helsingborgs stad, arbetsmarknadsförvaltningen, i samarbete med arbetsförmedlingen och de arbetslösa ungdomarna, vill utöka utbudet för de arbetslösa ungdomarna genom att växla upp Jobbtorget så att ännu fler ungdomar ges möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden, starta eget företag eller påbörja reguljära studier. Det befintliga Jobbtorget, Ungguiderna (där deltagare med psykisk ohälsa tilldelas en guide som följer ungdomen från dag ett), metoderna utvecklade i ESF-projekt STARK och Hantverksjobb i Skåne nordväst kommer att samlas och samordnas på Jobbtorget 2.0. Därigenom kommer vi att kunna möta och hålla vid målgrupperna, även de med psykosociala hinder. I projektet kommer vi att bedriva jämställdhets- och tillgänglighetsarbete. Målet med projektet är att öka individens egenförsörjningsgrad genom hållbar planering och genomförande i en sammanhållen process. Vidare vill vi med projektet bidra till en ökad mobilitet bland de arbetssökande i Skåne nordväst. Det uppväxlade Jobbtorget har under projekttiden bidragit till en minskad arbetslöshet och kommer att göra så även efter det att projektmedlen är slut.