Logotyp på utskrifter

JobbMatchen

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Utlysning
2015/00042
Projektägare
Företagarna Västerbotten Service AB
Projektnummer
2015/00366
Planerat antal deltagare
1000
Projektperiod
2015-09-01-2018-08-31
Total projektbudget
12 545 668 kr
Beviljat ESF-stöd
8 381 112 kr
Kontaktperson
Torbjörn Halvardsson
E-post
torbjorn.halvardsson@foretagarna.se

Sammanfattning

Projekt JobbMatchen omfattar Norrbotten och Västerbottens län. Vi vill sammanföra de positiva erfarenheterna från olika tidigare genomförda projekt i regionen med vår behovsinventering bland regionens SME-företag och våra samarbetsparters. Utifrån detta vill vi utveckla nya arbetssätt, metoder och aktiviteter som leder till ökat rekrytering av nya medarbetare till regionens SME-företag som skapar förbättrat företagande och ekonomisk tillväxt i länen. För projekt JobbMatchen är målgruppen arbetssökande, i första hand nyanlända utrikesfödda personer från länder utanför EU med eftergymnasial kompetens. I projektet JobbMatchen vill vi särskilt lyfta fram följande: • Tillvaratagande av tillgängliga kompetenser och resurser. • Rekryteringshjälp till SME-företag samt offentliga arbetsgivare, med fokus på nyanlända personer med eftergymnasial utbildning från länder utanför EU. • Ekonomisk tillväxt för SME-företag. • Förbättra möjligheterna till ökat nyföretagande. • Nya arbetsmetoder för inblandade parter.