Logotyp på utskrifter

Stäng

EBS2020 har driftstopp på söndag den 29 mars 2020

Driftstopp pga servicearbete söndagen 29/3 från kl 15.00 och framåt, arbetet förväntas vara klart på måndag 30/3. 

JobbMatchen

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Utlysning
2015/00042
Projektägare
Företagarna Västerbotten Service AB
Projektnummer
2015/00366
Planerat antal deltagare
400
Projektperiod
2015-09-01-2018-08-31
Total projektbudget
12 232 072 kr
Beviljat ESF-stöd
8 138 350 kr
Kontaktperson
jonas nordin
E-post
jonas.nordin@foretagarna.se

Sammanfattning

Projekt JobbMatchen omfattar Norrbotten och Västerbottens län. Vi vill sammanföra de positiva erfarenheterna från olika tidigare genomförda projekt i regionen med vår behovsinventering bland regionens SME-företag och våra samarbetsparters.
Utifrån detta vill vi utveckla nya arbetssätt, metoder och aktiviteter som leder till ökat rekrytering av nya medarbetare till regionens SME-företag som skapar förbättrat företagande och ekonomisk tillväxt i länen.
För projekt JobbMatchen är målgruppen arbetssökande, i första hand nyanlända utrikesfödda personer från länder utanför EU med eftergymnasial kompetens.
I projektet JobbMatchen vill vi särskilt lyfta fram följande:
• Tillvaratagande av tillgängliga kompetenser och resurser.
• Rekryteringshjälp till SME-företag samt offentliga arbetsgivare, med fokus
på nyanlända personer med eftergymnasial utbildning från länder utanför EU.
• Ekonomisk tillväxt för SME-företag.
• Förbättra möjligheterna till ökat nyföretagande.
• Nya arbetsmetoder för inblandade parter.