Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Jämställt - hela tiden

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Norra Mellansverige
Utlysning
2015/00421
Projektägare
Länsstyrelsen Dalarna
Projektnummer
2015/00655
Planerat antal deltagare
3000
Projektperiod
2016-02-01-2019-06-30
Total projektbudget
9 908 343 kr
Beviljat ESF-stöd
4 642 059 kr
Kontaktperson
Saga Hillerström
E-post
saga.hillerstrom@lansstyrelsen.se

Sammanfattning

Projektet syftar till att bidra till en mindre könssegregerad arbetsmarknad och en ökad jämställdhet i de deltagande organisationerna. Projektet ska utbilda kommunala tjänstemän, politiker och medarbetare för att de ska få kunskap och verktyg att verka för ökad jämställdhetsintegrering i den egna organisationen, bidra till fler kommunala heltidstjänster samt en minskad könsuppdelning på arbetsmarknaden. Projektet syftar också till att ta fram och vidareutveckla metoder och verktyg för ökad jämställdhet och icke-diskriminering. Vidare ska projektet visa hur offentlig sektor kan föregå med gott exempel i arbetet för ökad jämställdhet för privat sektor att ta efter.

Utvärderingsrapport:

Jämställt - hela tiden 2015/00655