Logotyp på utskrifter

Jämfald i skogen

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Östra Mellansverige
Utlysning
2016/00052
Projektägare
Skogsstyrelsen
Projektnummer
2016/00209
Planerat antal deltagare
80
Projektperiod
2016-09-01-2018-06-30
Total projektbudget
3 486 907 kr
Beviljat ESF-stöd
2 615 098 kr
Kontaktperson
Åsa Hofring
E-post
asa.hofring@skogsstyrelsen.se

Sammanfattning

I projektet Jämfald i skogen kommer Skogsstyrelsen granska och reflektera över den stereotypa bilden av yrkesverksamma inom skoglig sektor. I och med att målet är attitydförändring och nya arbetssätt, bidrar projektet till att fler arbetsplatser i framtiden tar ansvar för att personer som ingår i målgruppen för PO2 inkluderas på arbetsmarknaden. Men också till att ändra attityder och främja ett likabehandlingsperspektiv för hela skogssektorn. Projektet utgår från att kompetensutveckling som erbjuder kritisk reflektion kan förändra attityder och arbetssätt, vilket i längden bidrar till en sektor som öppnar upp för nya grupper och individer.