Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Så många fler

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2015/00977
Projektägare
Gotlands Idrottsförbund
Projektnummer
2016/00116
Planerat antal deltagare
140
Projektperiod
2016-09-01-2019-08-30
Total projektbudget
3 152 711 kr
Beviljat ESF-stöd
1 466 375 kr
Kontaktperson
Bo Ronsten
E-post
bo.ronsten@gotsport.se

Sammanfattning

Gotlands Idrottsförbund och kultur och fritidsförvaltningen på Gotland har tillsammans med den ideella idrottsrörelsen mötesplatser, som idrottsanläggningar, bibliotek, badhus och ungdomsgårdar. Till mötesplatserna kommer många unga och nyanlända människor. SISU Idrottsutbildarna är möjliggörarna för idrottsföreningarna att föreningsutveckla och har lång erfarenhet av processarbete. Tillsammans vill vi skapa förutsättningar för ett långsiktigt integrationsarbete med ett bemötande som gör att alla människor känner sig välkomna till våra verksamheter och mötesplatser. Detta ska vi nå genom att kompetensutveckla personal i Gotlands Idrottsförbund, SISU Idrottsutbildarna och kultur och fritidsförvaltningen samt ideella inom idrottsrörelsen och andra föreningar. Vi har stått oförberedda på den flyktingvåg som nått Gotland. I och med vårt isolerade läge och att endast 6% av befolkningen är utrikes födda, har vi inte den kompetens som behövs för att bemöta de människor som kommer till oss och vi strävar efter att integrera i vårt samhälle. Kompetensutvecklingsinsatserna äger rum i sex geografiska områden, för att öka kompetensen hos målgruppen och långsiktigt bygga nätverk för en ökad integration. De förväntade effekterna av projektet är ökad kunskap och mångfaldsmedvetenhet hos de anställda och de ideellt engagerade, samtidigt som kunskapen om jämställdhetens betydelse för en långsiktig integrering i samhället ökar. Detta leder till bättre bemötande i berörda verksamheter. En annan effekt är nätverksbyggande mellan olika aktörer i samma geografiska område, där gemensam kompetensutvecklingsinsats skapar erfarenhetsutbyte och långsiktig samverkan, samtidigt som en gemensam plattform skapas. Vi ser även en förbättrad anställningsbarhet för de anställda och ett nätverk för nyanlända och andra målgrupper, som sänker tröskeln in i arbetslivet.