Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Inkludera och mötas

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00538
Projektägare
Skurups kommun
Projektnummer
2015/00777
Planerat antal deltagare
518
Projektperiod
2016-02-15-2019-02-14
Total projektbudget
13 097 971 kr
Beviljat ESF-stöd
9 750 552 kr
Kontaktperson
Annhild Månsson
E-post
annhild.mansson@skurup.se

Sammanfattning

Projektet syftar till att övergripande inom kommunen skärpa och fördjupa olika målgruppers kompetens, såsom pedagogernas, ungdomshandläggarnas kompetens på arbetsförmedlingen, och handledarnas/mentorernas kompetens i det lokala näringslivet, i samarbete med kopplade klienter/studenter. Det är också ett förebyggande projekt i fråga om att motverka utanförskap och underlätta inträde på arbetsmarknaden.

Bortsett från att fördjupa och modernisera vissa kompetenser inom ovan nämnda huvudgrupperna, med målet att de själva ska kunna hantera och möta dagens utmaningar på arbetsmarknaden och göra dem mer attraktiva, är syftet att: de bättre ska kunna förbereda och göra sina klienter och studenter/elever rustade för ett meningsfullt, aktivt liv i arbete/egenföretagande.

Detta innebär att utveckla mjuka kompetenser om hur motivation fungerar, om bemötande, attityder och inkludering, likväl som att utveckla hårda kompetenser såsom programmering och svenska som andraspråk, för att nämna några centrala teman.