Logotyp på utskrifter

IVA -Inkludera Validera Arbeta

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Övre Norrland
Utlysning
2015/00471
Projektägare
Sunderby Folkhögskola
Projektnummer
2015/00638
Planerat antal deltagare
200
Projektperiod
2016-01-04-2018-12-28
Total projektbudget
17 234 307 kr
Beviljat ESF-stöd
8 107 102 kr
Kontaktperson
Catharina Ljungcrantz
E-post
catharina@sunderby.fhsk.se

Sammanfattning

Tretton folkhögskolor i Norr- och Västerbotten samarbetar för att skapa utbildningar för människor som lever under begränsande villkor. Det kan bero på personliga förutsättningar eller omgivningens bristande stöd. Samarbete etableras med det lokala näringslivet, offentliga och ideella organisationer. Syftet är att skapa utbildningar som varvar teori och praktik, samt är anpassade till arbetsmarknadens och den enskildes behov. Möjliga arbetsgivare är delaktiga i hela processen och eleverna blir deras adepter. Folkhögskolorna utgör ett stöd till den lokala arbetsmarknaden och har när projektet avslutats etablerad en modell för flexibla utbildningar där den enskildes kompetens är validerad och hindren för att få ett arbete undanröjts.