Logotyp på utskrifter

INitiativet Lund

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00986
Projektägare
Coompanion Skåne
Projektnummer
2016/00176
Planerat antal deltagare
75
Projektperiod
2016-10-01-2019-09-30
Total projektbudget
13 686 752 kr
Beviljat ESF-stöd
6 373 288 kr
Kontaktperson
Junaidah Minnhagen
E-post
eva.hartman@coompanion.se

Sammanfattning

Projektet "INitiativet Lund - Egenmakt och Återbruk genom Arbetsintegrerande Socialt Företagande" riktar sig till personer med utrikes bakgrund som står långt från arbetsmarknaden och som bor i stadsdelar i Lund med ett utbrett utanförskap. Syftet är att genom ett arbetsintegrerande socialt företag öka sysselsättningen för grupper med sammansatt problematik i form av bristande språkkunskaper, begränsad utbildning och arbetslivserfarenhet eller med ett förflutet av psykisk ohälsa.

Satsningen, som pågår under perioden 1 september 2016 - 31 augusti 2019, genomförs med grund i den kunskap som finns kring vilka faktorer som är avgörande för att bidra till hållbara sociala företag och arbetstillfällen, med underlag från metoder och erfarenheter från framgångsrika arbetsintegrerande sociala företag i regionen samt med nära koppling till ett parallellöpande Regionalfondsprojekt som syftar till att stärka stödstrukturerna för det sociala företagandet i Skåne.