Logotyp på utskrifter

Hikikomori

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Utlysning
2015/00071
Projektägare
Göteborgs stad, SDF Västra Göteborg
Projektnummer
2015/00261
Planerat antal deltagare
700
Projektperiod
2015-09-01-2018-08-31
Total projektbudget
22 598 181 kr
Beviljat ESF-stöd
10 621 144 kr
Kontaktperson
Felicia Yeh Nortoft
E-post
felicia.yeh.nortoft@vastra.goteborg.se

Sammanfattning

Projektet skall arbete med unga 15-24 år som går i årskurs 9 på utvalda pilotskolor, unga som avbrutit gymnasiet och är aktuella hos aktivitetsansvarige i varje stadsdel samt med unga som saknar sysselsättning och ej är aktuella hos myndighet. Genom tvärsektoriella projektteam ska projektet erbjuda individanpassat och tätt stöd till målgruppen. Tidiga insatser är avgörande för att få de unga att stanna kvar i skolan, återgå till skolan eller ta upp en annan sysselsättning. Syftet med Hikikomori är att se till att fler unga påbörjar och fullföljer sina gymnasiestudier och att minska antal unga som varken arbetar eller studerar i stadsdelarna. Delmål är 1.Minska antalet ungdomar som inte kommer in på gymnasieprogram och därmed får svårare att komma in på arbetsmarknaden. 2. Fler ungdomar skall fullfölja sina gymnasiestudier genom projektets metoder.
3.Stärka arbetsmarknadskompetensen hos målgruppen bl.a. genom att upptäcka och validera deras resurser och kompetenser. 4.Mobilisera nätverk (formella och informella), kartlägga och skapa goda förebilder för målgruppen. 5.Pröva ny organisation med tvärsektoriell representation från IFO, Utbildning och Kultur och Fritid kring målgruppen och befintliga verksamheter som involverar dem.

Aktörer är fyra stadsdelar, Arbetsförmedlingen Frölunda, Arbetsförmedlingen Hisingen samt GR:s enhet Validering Väst. Till detta kommer samverkanspartner i form av Samordningsförbundet, pilotskolorna och Utbildningsförvaltningen.