Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

Hela kedjan till Arbete

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2015/00111
Projektägare
Arbetsförmedlingen
Projektnummer
2015/00164
Planerat antal deltagare
200
Projektperiod
2015-09-01-2018-08-31
Total projektbudget
34 284 147 kr
Beviljat ESF-stöd
15 982 683 kr
Kontaktperson
Carina Lindgren
E-post
carina.lindgren@arbetsformedlingen.se

Sammanfattning

Hela kedjan till arbete skall bidra till att kvinnor och män får det stöd som behövs från myndigheterna i en strukturerad kedja till arbete. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Regionen och kommunerna skall i lokalt anpassad fyrpartssamverkan stödja kvinnor och män med mål att nå arbete eller utbildning. Projektet skall förbereda en permanent efter behov anpassad samverkan inom myndigheternas ordinarie verksamhet. Kvinnor och mäns medverkan bygger på delaktighet och att själv styra och äga sin process. Projektet skall använda och kvalitetssäkra metoder för bättre och fler samordnade företagskontakter som gagnar kvinnor och mäns etablering på arbetsmarknaden. Pedagogiskt stöd till arbetsgivare och kollegor skall erbjudas för att etableringen skall vara framgångsrik och långsiktig.