Logotyp på utskrifter

Hela Vägen

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Mellersta Norrland
Utlysning
2015/00393
Projektägare
Investera Mittsverige AB
Projektnummer
2015/00682
Planerat antal deltagare
830
Projektperiod
2016-02-01-2019-01-31
Total projektbudget
42 716 197 kr
Beviljat ESF-stöd
20 071 598 kr
Kontaktperson
Fredrik Söderlund
E-post
fredrik@investeramitt.se

Sammanfattning

Projektet ”Hela Vägen” drivs på initiativ av näringslivets aktörer och har för avsikt att förstärka etableringen på arbetsmarknaden bland de individer som idag befinner sig utanför densamma. Detta skall ske genom att tillämpa tidigare beprövade och framgångsrika metoder framtagna av (ESF)projekt och kombinera dessa med en ny samverkansform mellan offentliga aktörer och arbetsgivare som vill realisera sina önskemål om ett ökat social ansvarstagande.