Logotyp på utskrifter

Hela Vägen

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Mellersta Norrland
Utlysning
2015/00393
Projektägare
Investera Mittsverige AB
Projektnummer
2015/00682
Planerat antal deltagare
520
Projektperiod
2016-02-01-2019-01-31
Total projektbudget
41 511 757 kr
Beviljat ESF-stöd
19 311 593 kr
Kontaktperson
Anna Karin Wiklund
E-post
annakarin@helavagenmitt.se

Sammanfattning

Projektet ”Hela Vägen” drivs på initiativ av näringslivets aktörer och har för avsikt att förstärka etableringen på arbetsmarknaden bland de individer som idag befinner sig utanför densamma. Detta skall ske genom att tillämpa tidigare beprövade och framgångsrika metoder framtagna av (ESF)projekt och kombinera dessa med en ny samverkansform mellan offentliga aktörer och arbetsgivare som vill realisera sina önskemål om ett ökat social ansvarstagande.