Logotyp på utskrifter

Handledning i förändring

Programområde
1.2 Kompetensförsörjning
Region
Småland & Öarna
Utlysning
2015/00408
Projektägare
Region Kronoberg
Projektnummer
2015/00801
Planerat antal deltagare
40
Projektperiod
2016-02-01-2017-01-31
Total projektbudget
1 093 857 kr
Beviljat ESF-stöd
1 093 857 kr
Kontaktperson
Diana Unander Nordle
E-post
diana.unander-nordle@kronoberg.se

Sammanfattning

Förstudien Handledning i förändring handlar om att stärka arbetsgivares kompetens kopplat till handledning och introduktion av studerande och nya medarbetare. Genomgående för många branscher och arbetsgivare är att man har svårt att attrahera och rekrytera personer med rätt kompetens, detta är en stor utmaning för den framtida kompetensförsörjningen.

Förstudien syftar till att undersöka syftar till att kartlägga vilka behov som finns av kompetensutveckling kopplat till handledning och introduktion. Förstudien kommer att genomföra två piloter där arbetsmodeller och utbildningskoncept testas för arbetsgivare som rekryterar socionomer samt individer som stått utanför arbetsmarknaden under längre perioder men genomgår/genomgått en utbildning.

Förstudien avser att växlas upp i ett större genomförandeprojekt om behoven stärks av kartläggningen samt de inledande piloterna ger ett gott resultat. Att arbeta med handledning och introduktion kräver förändrade arbetssätt och är ett långsiktigt arbete.