Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Hälsofrämjande ledarskap

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Mellersta Norrland
Utlysning
2015/00107
Projektägare
Region Jämtland Härjedalen
Projektnummer
2015/00192
Planerat antal deltagare
100
Projektperiod
2015-09-01-2018-02-28
Total projektbudget
3 199 019 kr
Beviljat ESF-stöd
2 397 984 kr
Kontaktperson
Karin Jonsson
E-post
karin.jonsson@regionjh.se

Sammanfattning

Jämtlands län har landets högsta sjukpenningtal. Båda könen har höga och ökande sjukpenningtal men talen är särskilt höga för kvinnor som ligger drygt 30 % över riksgenomsnittet. Nästan 70 % av länets sjukskrivna är kvinnor. Konsekvenserna av de höga sjuktalen är många, inte minst socialt och ekonomiskt. Dessutom visar studier att långa sjukskrivningar kan vara skadligt för hälsan. Den arbetsföra delen av länets befolkning minskar och antalet äldre som uppnår pensionsåldern de närmaste tio åren är betydligt större än antalet unga som tillträder på arbetsmarknaden. Behovet av arbetskraft i framtiden är stort. Var tredje sjukskriven i länet har sin anställning i Region Jämtland Härjedalen eller i någon av länets åtta kommuner. Region Jämtland Härjedalen hade år 2014 en sjukfrånvaro på 6,8 %, vilket var högst i landet. Genomsnittet för samtliga landsting och regioner var 5,6 %. Kommunerna i länet hade år 2014 en sjukfrånvaro på 7,1 % vilket även det var högst i landet. Genomsnittet var 6,3 %. Variationen inom länet är dock stor. Tre kommuner (Härjedalen, Strömsund och Åre) var bättre än riksgenomsnittet medan övriga 5 kommuner låg över. Med detta projekt vill Region jämtland Härjedalen, tillsammans med 6 av länets kommuner, genomföra en gemensam satsning i hälsofrämjande ledarskap för chefer på arbetsplatser med hög sjukfrånvaro. Målet med projektet är att förbättra hälsan hos medarbetarna och minska sjukfrånvaron i dessa arbetsgrupper. Med en förestående arbetskraftsbrist och målet om en ökad sysselsättningsgrad i befolkningen är detta ett angeläget arbete. Genom insatser för en hälsofrämjande arbetsmiljö vill projektet bidra till ett hälsosamt och långt arbetsliv där fler personer kan bidra till arbetskraften. Åtgärderna förväntas bidra till länets strävan att uppnå det nationella sysselsättningsmålet 80 %.