Logotyp på utskrifter

Hållbart arbetsliv

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Mellersta Norrland
Utlysning
2015/00391
Projektägare
Sundsvalls Kommun
Projektnummer
2015/00691
Planerat antal deltagare
228
Projektperiod
2016-02-01-2018-07-31
Total projektbudget
8 703 909 kr
Beviljat ESF-stöd
6 521 466 kr
Kontaktperson
Olof Axelsson
E-post
olof.axelsson@sundsvall.se

Sammanfattning

Projekt hållbart arbetsliv fokuserar på att främja hälsa och förebygga ohälsa i Sundsvalls kommunkoncern genom kompetensutveckling och omfattar både preventiva, främjande insatser såväl som promotiva (efterhjälpande) insatser. Syftet är att bidra till jämlik hälsa och hållbar organisering för att möta aktuella kompetensutvecklingsbehov och krav som finns i Sundsvalls kommun inom området arbetsmiljö, hälsa och jämställdhet. Med ett hälsofrämjande perspektiv genom kompetensutveckling vill projektet öka kunskapen om samband mellan arbete, hälsa och fokusera på det som bibehåller och utvecklar hälsa, det vill säga friskfaktorer, och i lärande miljöer prova metoder som ökar beredskap och kompetens för ett mer hållbart arbetsliv. Syftet som är att skapa en långsiktig förändring i hela kommunen bidrar till den önskade effekten om lägre sjukskrivningstal.

Utvärderingsrapport:

Hållbart arbetsliv 2015/00691