Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

HIcube Kompetenta vården

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Utlysning
2015/00069
Projektägare
Högskolan i Halmstad
Projektnummer
2015/00212
Planerat antal deltagare
1854
Projektperiod
2015-09-01-2018-08-31
Total projektbudget
12 065 521 kr
Beviljat ESF-stöd
9 052 805 kr
Kontaktperson
Gerry Andersson
E-post
gerry.andersson@hh.se

Sammanfattning

Projektet HIcube Kompetenta vården verkar mot en bakgrund av utmaningar för framtidens hälso- och sjukvård: ökande antal äldre, stigande kostnader, rekryteringsproblem etc. Projektet är en del av hälsoinnovationsarenan i Halland och syftar till kompetenshöjande insatser där aktörerna tillsammans med målgruppen skapar gemensam ny kunskap och lärande på området hälsoinnovation. Målgruppen är framför allt mellanchefer inom regionens och kommunernas hälso- och sjukvård, men omfattar också andra verksamma och brukare inom vård- och omsorgssektorn i Halland.
Genom kompetensutveckling av individer inom vård-och omsorgssektorn vill projektet stärka deras ställning på arbetsmarknaden genom att öka kunskapen om och användandet av innovationer och hjälpmedel inom vård- och omsorgssektorn. Projektet avser att bidra till innovationsutveckling samt användande av de hjälpmedel som finns tillgängliga inom området.
Projektets förväntade effekter är att vård- och omsorgstagares behov bättre tillgodoses, att kunskapen hos anställda inom sektorn ökar samt att stärka den innovationsarena där Högskolan i Halmstad, Region Halland och Science Park Halmstad samverkar med de halländska kommunerna, näringslivet och ideell sektor.