Logotyp på utskrifter

Griffin PlugIn

Programområde
3.1 Sysselsättningsinitiativet för unga
Region
Sydsverige
Utlysning
2015/00987
Projektägare
Kommunförbundet Skåne
Projektnummer
2016/00161
Planerat antal deltagare
360
Projektperiod
2016-08-01-2018-06-30
Total projektbudget
11 649 437 kr
Beviljat ESF-stöd
7 757 013 kr
Kontaktperson
Linda Almgren
E-post
linda.almgren@kfsk.se

Sammanfattning

Griffin PlugIn är ett projekt med fokus på att motivera och inspirera unga att återuppta sina studier efter att man hoppat av sin gymnasieutbildning.

Griffin PlugIn tar vid där Plug In 2.0 slutar, men i grunden är det samma projekt. Bakgrunden är att de sex skånska PlugIn-kommunerna och Kommunförbundet Skåne vill säkerställa att arbetet som bedrivs i kommunerna inom ramen för PlugIn 2.0, blir långsiktigt hållbart samt sprids till och påverkar övriga kommuner i Skåne.

Målen är att uppnå optimal implementering vad gäller metoder, processer och strukturer. Vidare att förstärka spridningen av erfarenheter och kunskaper till övriga kommuner i Skåne, stimulerande dessa till förändringsarbete i linje med PlugIn 2.0. Griffin PlugIn innebär i korthet en regional förstärkning och förlängning av PlugIn 2.0 i Skåne. Inom projektet kommer särskilt fokus att riktas mot navigatorcentrum och de horisontella principerna såsom jämställdhetsintegrering.

De medverkande kommunerna är:

• Bromölla
• Klippan
• Landskrona
• Lund
• Trelleborg
• Klippan

Liksom PlugIn 2.0 kommer Griffin PlugIn att ta utgångspunkt i de fyra framgångsfaktorerna:

• Bemötande
• Flexibilitet
• Samverkan
• Koll och uppföljning

Griffin PlugIn kommer att bedrivas i nära samarbete med projektägaren för PlugIn 2.0 Sverige Kommuner och Landsting (SKL).