Logotyp på utskrifter

Göteborg Tillsammans

Programområde
2.3 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Utlysning
2016/00078
Projektägare
Arbetsförmedlingen
Projektnummer
2016/00245
Planerat antal deltagare
360
Projektperiod
2016-09-01-2019-08-31
Total projektbudget
31 777 052 kr
Beviljat ESF-stöd
14 842 463 kr
Kontaktperson
Mari Carmen Alcántara Velázquez
E-post
maricarmen.alcantara-velazquez@arbetsformedlingen.se

Sammanfattning

Huvudsyftet med projektet Göteborg Tillsammansär att få till en effektiv samverkan mellan stat, kommun, individ och organisationer för att bryta utanförskap och ge fler i målgruppen – nyanlända kvinnor och män som tillhör och/eller lämnat etableringsuppdraget och som står utanför arbetsmarknaden - möjlighet till anställning och egen försörjning. En sådan samverkan underlättar också den holistiska metodik med individen i centrum som är bärande i projektet. Centralt i projektet är att se förebilder som drivkrafter för att nå ökad måluppfyllelse. Förebilder kommer att finnas, dels i form av sociala coacher/mentorer för deltagare, dels i form av engagerade medarbetare med bred mångfald, men metodiken uppmuntrar också deltagare att bli förebilder för varandra, genom delaktighet och inflytande över sin egen situation. Slutligen vill projektet i sig bli en förebild för social och ekonomisk hållbar utveckling av Göteborgs stad.