Logotyp på utskrifter

Information med anledning av covid-19

Uppdaterad information med anledning av covid-19  

GRÄNSFRI

Programområde
1.1 Kompetensförsörjning
Region
Västsverige
Utlysning
2015/00476
Projektägare
EDCS - Equality Development Center West Sweden - ekonomisk förening
Projektnummer
2015/00894
Planerat antal deltagare
280
Projektperiod
2016-03-01-2019-02-28
Total projektbudget
4 989 277 kr
Beviljat ESF-stöd
3 737 812 kr
Kontaktperson
Kicki Borhammar
E-post
kicki.borhammar@edcs.se

Sammanfattning

Projektets övergripande syfte är att skapa ett inkluderande arbets- och samhällsliv genom gränsöverskridande samverkan. Det långsiktiga målet är att skapa partnerskap för mångfaldsdriven lokal utveckling som stärker kvinnors och mäns positioner, både i arbets- och samhällsliv. Projektets kärna utgörs av utvecklingslabb, med aktörer från privat, offentlig och ideell sektor. Labbaktörerna representerar olika erfarenheter och perspektiv på inkluderingsarbete. Labben kopplas till kompetenshöjande insatser inom lokala arbetslivsnätverk för att skapa helhetsperspektiv. Förankringen i den lokala kontexten ger unika möjligheter att konkret testa och implementera nya metoder i verksamheter i offentlig verksamhet, företag och föreningar.
Projektet tillämpar ett normkritisk och genusmedveten metod, som gör det möjligt att ringa in begränsande normer, omdefiniera problem utifrån alternativa perspektiv och identifiera nya
lösningar och insatser som bidrar till inkludering och ett diskrimineringsfritt arbets- och samhällsliv i varje deltagande kommun.
.