Logotyp på utskrifter

Friska vindar

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Västsverige
Utlysning
2016/00333
Projektägare
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
Projektnummer
2016/00553
Planerat antal deltagare
230
Projektperiod
2017-03-01-2021-02-28
Total projektbudget
9 020 273 kr
Beviljat ESF-stöd
4 239 568 kr
Kontaktperson
Ann Kickeus
E-post
ann.kickeus@trollhattan.se

Sammanfattning

Friska Vindar är ett samverkansprojekt som arbetar för friskare arbetsplatser och minskade sjukskrivningar genom tillvaratagande av medarbetarnas erfarenheter och engagemang. Individinriktade insatser skapar tillsammans med nya strategiska samarbetsvägar, metoder och handlingsplaner samt förutsättningar för att de pågående sjukskrivningarna skall kunna förkortas och nya sjukskrivningar förebyggas. Projektet arbetar från åtgärdande till främjande via förebyggande insatser.