Logotyp på utskrifter

Stäng

3 december - Webbinarium om fattigdom i dagens Sverige

Mer information och anmälan.

Från vision till verkstad

Programområde
2.1 Öka övergångarna till arbete
Region
Norra Mellansverige
Utlysning
2015/00347
Projektägare
Länsstyrelsen Gävleborg
Projektnummer
2015/00441
Planerat antal deltagare
150
Projektperiod
2015-09-01-2018-12-31
Total projektbudget
11 174 208 kr
Beviljat ESF-stöd
5 250 747 kr
Kontaktperson
Merja Parviainen
E-post
merja.parviainen@lansstyrelsen.se

Sammanfattning

Syftet med projektet är att underlätta för nyanlända eller långtidsarbetslösa invandrare att kunna dra nytta av sin kompetens och etablera sig på arbetsmarknaden genom att erbjuda två former av insatser;
Matchning av kompetens
Deltagarna ska erbjudas introduktions- och utbildningsplatser på privata företag och i offentlig verksamhet. En matchning mellan behov och kompetens ska ge individen möjlighet att komma till arbete, validera sina kunskaper eller ta beslut om vidare utbildning som ska öka möjlighet till anställning. Insatserna ska utgå från individens behov men ska ha en tydlig koppling till arbetsgivarens behov och utvecklingsmöjligheter.
Yrkesmentorer
För att förstärka individen möjlighet till att etablera sig på arbetsmarknaden, ska projektet erbjuda deltagarna yrkesmentorer. Mentorerna ska vara personer med goda kontakter inom sitt yrkesområde. Mentorerna skall vara dörröppnare och vägledare inom olika yrkesområden. Genom att använda mentorernas yrkesnätverk ges deltagarna och en snabbare väg till arbete och kontakter med den svenska arbetsmarknaden.
Mötesplats
Projektet kommer också att erbjuda övriga ESF-projekt, som vänder sig till samma målgrupp, att ingå i ett samarbete genom att skapa en mötesplats för erfarenhetsutbyte och råd och stöd när det gäller arbetet med målgruppen.